مراسم تدفین درمصرباستان 8 ص

(ص)8تدفیندانلود مراسم تدفین درمصرباستان 8 صدرمصرباستانمراسممراسم تدفین درمصرباستان 8 ص

رفتن به سایت اصلی

مراسم تدفین درمصرباستان 8 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) :  
‏مراسم تدفین درمصرباستان:‏آفریقای شمالی منطقه ای خشک وگرمسیراست که بیشترمساحت آن راصحراهاوکویرههای خشک تشکیل داده است.امارودنیل نعمتی است که به این منطقه عطاشده است واین مکان رابه سرزمین مصرداده است که دراین منطقه ساکن شوندو‏یکی ازبزرگترین تمدن های جهان راپ‏دیدآوردند.خاک سیاه رنگ و‏غنی ‏ازموادمعدنی‏ مصرهمراه بابارندگی های سالانه وآبگیری سدهای کوچک وبزرگ به کشاورزان مصری این مکان رامی دهدکه سالانه دوباربه کشت محصولات خوداقدام کنند.درمصرباستان زمانی که اجسادخودرادفن می کردندهمواره نگران بودندکه مباداسیلاب هااجسادراباخودببرند.بازماندگان متوفی سعی می کردندمردگان رادرزمین هایی‏ مرتفع وبخش های خشک وکویری دفن کنندچراکه خشکی کویرهاسبب خالی از آب ورطوبت بودومانع رشدباکتری های تجزیه گرمی شدوبه این ترتیب اجسادطبیعی مومیایی می شدند.درعصرپیش ازساخت اهرام مصری هااجسادرابه صورت طبیعی وباکمک خاک خشک کویرهامومیایی می کردندومعتقدبودنداجسادنبایدمتلاشی شوندوهمیشه بایدسالم باشند.امااین شیوه نیزمشکلاتی رابه همراه داشته چراکه اجسادتنهاازخطرمتلاشی شدن براثررطوبت درامان بودنداماحیوانات وجانوران خاکی ‏ویاوجوددزدان وسارقانی که برای ربودن جواهرات واشیاگران قیمت دفن شده به همراه اجسادسبب نابودی قبرهاوبدن مردگان می شدندهمچنان مشکل بزرگ به شمارمی رفت.مصریان باستان حدودپنج هزاروپانصدهزارسال قبل برای مراقبت وحفظ اجسادمردگان خودبدن انهارادرسبدهای بسیاربزرگ جعبه های چوبی ویاقبرهای زیرزمینی که باسنگ پوشیده شده بودنددفن می کردندکه این شیوه درطول سالهای بعدوحضورفراعنه به شکل های دیگری ‏تبدیل شد.درفاصله ی سالهای2150تا2650پیش ازمیلادمصریان اجسادمردگان رابه صورت مصنوعی مومیایی می کردندوبااستفاده ازکتان ونمک وچسب وگچ این عمل راانجام می دادند.مصریان درابتدابرای حفظ بدن آنهارادرلایه های بسیاری ازکتان می پیچیدندوحتی صورت رابه صورت بسیاردقیقی پنهان می کردندوموهاواندام های دیگرهمچون چشم هاوریش هارانمایان می ساختند.‏دراین شیوه از مومیلیی ازنمک خاصی که ناترون نامیده می شودوبه صورت طبیعی درمصروجوددارداستفاده می شده که این نمک همانندخاک داغ وخشک کویرعمل می کرده وقبل ازآنکه اجسادرابالایه های کتان بپوشانندآنهارادرون این نمک قرارمی دادندوپس ازتمام اعضای داخلی بدن ازجمله شش هاومعده وروده هاراخارج می کردندتاباعث فسادبدن نشوندوسپس آنهاراجداگانه خشک کرده ودرون چهار
 

 • بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص

  بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص 19, بررسی, بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص, بروز, پرست, جرم, خانوار, دانلود بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص,…

 • تحقیق در مورد کارورزی مجتمع تک واحد داده پردازی تون

  تحقیق در مورد کارورزی مجتمع تک واحد داده پردازی تون پردازی, تحقیق, تحقیق در مورد کارورزی مجتمع تک واحد داده پردازی تون, تک, تون, داده, دانلود تحقیق در مورد کارورزی مجتمع تک واحد داده پردازی تون, کارورزی, کارورزی مجتمع تک…

 • تحقیق در مورد درس تعليم و تربيت کودکان

  تحقیق در مورد درس تعليم و تربيت کودکان تحقیق, تحقیق در مورد درس تعليم و تربيت کودکان, تربيت, تعليم, دانلود تحقیق در مورد درس تعليم و تربيت کودکان, درس, درس تعليم و تربيت کودکان, کودکان, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل

  پاورپوینت در مورد نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل «ارزش, ارزشها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی مشورت وتوکل, خط, دانلود پاورپوینت در مورد نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی…

 • پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم

  پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم اتم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم, دانلود پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم, فيزيك, فيزيك نور و اتم, مورد, نور, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فيزيك…

 • تحقیق در مورد زندگي شورايي

  تحقیق در مورد زندگي شورايي تحقیق, تحقیق در مورد زندگي شورايي, دانلود تحقیق در مورد زندگي شورايي, زندگي, زندگي شورايي, شورايي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زندگي شورايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد رعایت حقوق پدر و مادر و احترام و احسان و اکرام و نیکی به آنها 64 ص

  تحقیق در مورد رعایت حقوق پدر و مادر و احترام و احسان و اکرام و نیکی به آنها 64 ص پ, تحقیق در مورد رعایت حقوق پدر و مادر و احترام و احسان و اکرام و نیکی به آنها 64…

 • پاورپوینت در مورد تاریخچه مکانیسم‌های دفاعی

  پاورپوینت در مورد تاریخچه مکانیسم‌های دفاعی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تاریخچه مکانیسم‌های دفاعی, تاریخچه, تاریخچه مکانیسم‌های دفاعی, دانلود پاورپوینت در مورد تاریخچه مکانیسم‌های دفاعی, دفاعی, مکانیسم‌های, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تاریخچه مکانیسم‌های دفاعی لینک دانلود و…

 • مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

  خلقخویدانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)مالهوترا(MTS)مقیاسمقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)و رفتن به سایت اصلی مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • تحقیق در مورد محققين علوم دامى عقيده دارند که گوسفندان اهلى امروزه از گوسف

  تحقیق در مورد محققين علوم دامى عقيده دارند که گوسفندان اهلى امروزه از گوسف تحقیق در مورد محققين علوم دامى عقيده دارند که گوسفندان اهلى امروزه از گوسف, دارند, دامى, دانلود تحقیق در مورد محققين علوم دامى عقيده دارند که…