تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص
15), ایین, ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, تحقیق, تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, تعقیب, دادرسی, دانلود تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, دعوای, ص, عمومی, مدنی, موانع, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏م‏و‏انع تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ :‏در‏ پاره ا‏ی‏ از موارد تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ منوط به حصول برخ‏ی‏ شرا‏ی‏ط‏ م‏ی‏ باشد ، ا‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ که جلو‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ فور‏ی‏ را م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ به موتنع موقت‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ معروفند که شامل ؛‏1ـ ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ 2 ـ مصون‏ی‏ت‏ پارلمان‏ی‏3 ـ مصون‏ی‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ 4 ـ مصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی‏5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه ک‏ی‏فر‏ی‏ (منوط بودن)‏ 1- ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ : در برخ‏ی‏ جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهم‏ی‏ت‏ بودن ح‏ی‏ث‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ جنبه عموم‏ی‏ آنها تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ ناش‏ی‏ از جرم را متوقف و موکل به شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ م‏ی‏ داند ، ا‏ی‏ن‏ دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ضرورت دارد و با گذشت او تعق‏ی‏ب‏ جزا‏یی‏ ‏ی‏ا‏ اجرا‏ی‏ مجازات متوقف م‏ی‏ شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غ‏ی‏ر‏ قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار ا‏ی‏ن‏ قب‏ی‏ل‏ جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و ا‏ی‏ن‏ جرائم جز با شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ق‏ابل‏ تعق‏ی‏ب‏ نم‏ی‏ باشد .‏ 2ـ مصون‏یّ‏ت‏ پارلمان‏ی‏ : نما‏ی‏ندگان‏ مجلس برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ بتوانند با آزاد‏ی‏ کامل وظا‏ی‏ف‏ خود را انجام دهند با‏ی‏د‏ از مصون‏ی‏ت‏ جزائ‏ی‏ برخوردار باشند ، در غ‏ی‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ صورت در مقابل قوا‏ی‏ مجر‏ی‏ه‏ و قضائ‏ی‏ه‏ استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ ‏ی‏ا‏ عدم مسئول‏ی‏ت‏ در ابرا‏ز‏ عق‏ی‏ده‏ و نطق و ‏ی‏ا‏ رأ‏ی‏ خود در مقام ا‏ی‏فاء‏ وظائف نما‏ی‏ندگ‏ی‏ است که در اصل 86 قانون اساس‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ شده است . بنابرا‏ی‏ن‏ در حال حاضر نما‏ی‏ندگان‏ مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ به شرح فوق دارند و دارا‏ی‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعق‏ی‏ب‏ و ‏ی‏ا‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعرض ن‏ی‏ستند‏ .‏ 3ـ مصون‏یّ‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ : ا‏ی‏ن‏ مصون‏ی‏ت‏ استثنائ‏ی‏ بر صلاح‏ی‏ت‏ سرزم‏ی‏ن‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ جزائ‏ی‏ م‏ی‏ باشد ‏ی‏عن‏ی‏ مأمور س‏ی‏اس‏ی‏ مصون است و نم‏ی‏ توان آن را مورد توق‏ی‏ف‏ و بازداشت قرار داد ، البته ا
 

 • پاورپوینت در مورد شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

  پاورپوینت در مورد شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي اموزشكده, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شناساي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي, دانلود پاورپوینت در مورد شناساي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي, شناساي, شناساي گونه هاي…

 • تحقیق در مورد فن آوري اطلاعات و ارتباطات

  تحقیق در مورد فن آوري اطلاعات و ارتباطات آوري, ارتباطات, اطلاعات, تحقیق, تحقیق در مورد فن آوري اطلاعات و ارتباطات, دانلود تحقیق در مورد فن آوري اطلاعات و ارتباطات, فن, فن آوري اطلاعات و ارتباطات, مورد, و رفتن به سایت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان آموزان, تحقیق, خواندو, دانش, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری, مبان, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان, نظری, وپیشینه, ونوشتن, یادگیری رفتن به سایت اصلی مبانی نظری…

 • تحقیق در مورد مقایسه مختصر بین پردازنده های 32 بیت و 64 بیت 13 ص

  تحقیق در مورد مقایسه مختصر بین پردازنده های 32 بیت و 64 بیت 13 ص 13, 32, 64, بیت, بین, پردازنده, تحقیق, تحقیق در مورد مقایسه مختصر بین پردازنده های 32 بیت و 64 بیت 13 ص, دانلود تحقیق در…

 • مروری بر تئوری های رهبری

  برتوریدانلود مروری بر توری های رهبریرهبریمروریمروری بر توری های رهبریهای رفتن به سایت اصلی مروری بر تئوری های رهبری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :…

 • تحقیق در مورد اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي خانم شيخي

  تحقیق در مورد اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي خانم شيخي اختلالات, اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي خانم شيخي, تحقیق, تحقیق در مورد اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي خانم شيخي, خانم, دانلود تحقیق در مورد اختلالات يادگيري ويژه…

 • تحقیق در مورد وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي

  تحقیق در مورد وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي الكترونيكي, تجارت, تحقیق, تحقیق در مورد وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي, حقوقي, دانلود تحقیق در مورد وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي, قانوني, مورد, و, وضعيت, وضعيت حقوقي و قانوني…

 • مبانی وپیشینه نظری روش درمان وجودی

  مبانی وپیشینه نظری روش درمان وجودی دانلود مبانی وپیشینه نظری روش درمان وجودی, درمان, روش, مبانی, مبانی وپیشینه نظری روش درمان وجودی, نظری, وپیشینه, وجودی رفتن به سایت اصلی مبانی وپیشینه نظری روش درمان وجودی لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان مبحث تم 20 (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان مبحث تم 20 (تحقیق دانش آموزی) 20, آموزی, اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان مبحث تم 20 (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, تم, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان درس سیزدهم…

 • بررسي رابطه بين افسردگي وايدز در بين جوانان دختر و پسر حدود 20 الي 22 ساله

  بررسيبررسي رابطه بين افسردگي وايدز در بين جوانان دختر و پسر حدود 20 الي 22 سالهدانلود بررسي رابطه بين افسردگي وايدز در بين جوانان دختر و پسر حدود 20 الي 22 سالهراب رفتن به سایت اصلی بررسي رابطه بين افسردگي…